Vorige les, les1 De Basis van het theorie examen in Nederland.

Voorrang theorie in Nederland:

rijlesVolgorde in de voorrang, deze voorrangsregels gelden alleen voor bestuurders van voertuigen onderling, dus niet voor voetgangers.

 

  1. Voorangsvoertuigen
  2. Verkeerslichten
  3. Verkeerstekens ( Voorrangsbord, en dergelijke )
  4. Verharde weg
  5. Trams
  6. Bestuurders van rechts

In Nederland staan overal verkeersborden, hierdoor begrijpen bestuurder de situatie zoals bijvoorbeeld wanneer je voorrang moet verlenen aan een bestuurder tegenover jou. Verkeerslichten zijn ook verkeersborden, verkeerstekens kunnen een gebod of verbod betekenen, je dient de regels ten alle tijden keurig op te volgen.

verkeersregelaarVerkeersregelaar gaan boven verkeersborden 

Verkeersborden gaan ook boven de normale verkeersregels.
Nederlandse ambtenaren die met handaanwijzingen verkeersinstructies geven gaan boven de verkeerslichten.
Instructies kunnen aanwijzigingen zij hoe of waarheen je moet rijden of bijvoorbeeld dat je moet stoppen,

Werkingsgebieden:

Bijna alle verkeerstekens/borden gelden voor de gehele weg, alleen de parkeertekens en stilstaanborden gelden alleen voor hun zijde van de weg, onder dit bord kan bijvoorbeeld tekst staan zoals alleen van 9:00 tot 12:00 vrij parkeren” of een ”zone” bord, dit betekent dat je in het hele gebied niet mag parkeren of stilstaan.

verboden-parkerenBord E1; Verboden parkeren bord, geldt alleen voor de zijde van de weg waar het bord is geplaatst!

verboden-stilstaanBord E2; Verboden stilstaan bord, geldt alleen voor de zijde van de weg waar het bord is geplaatst!

bordc9Bord C9; Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Dit geldt ook voor ruiters, vee en wagens, 

Vaak staan er onder de borden nog bepaalde tekens of teksten, dit worden ondertekens genoemd zoals eerder al werd aangegeven vaak onder een bord staat er dan ”Geldt alleen tussen 9:00 en 18:00”, wanneer er bijvoorbeeld onder een bord een vrachtauto wordt weergeven (Alleen een vrachtauto!) dan geldt dat bord alleen voor vrachtauto’s, stel er zou onder staan ”Uitgezonderd vrachtauto’s” dan geldt het bord voor alle bestuurders behalve vrachtauto’s.

Paden en verkeers(tekens) op het wegdek

De welbekende zebrapaden, voetgangers of invaliden die oversteken of ook maar een “aanzet” geven om over te steken dienen altijd voorrang te worden verleend. Voor voetgangers die rechtdoor gaan geldt de zelfde regel maar dit bespreken we in volgende lessen. Dit geldt ook voor haaientanden op het wegdek, ook alle bestuurders op de kruisende weg moet voorrang aan verleend worden.

stopbordDe bekende STOPstreep of STOP- bord kennen we allemaal, hierbij moet er worden gestopt.

verdrijvingsvlakVerdrijvingsvlakken 

Verdrijvingsvlakken zijn vaak geplaatst op gebieden waarbij veel wordt ingehaald / net wordt voorgedrongen of voorgesorteerd. Over dit vlak mag niet worden gereden houd hier dus rekening mee bij het voorsorteren of invoegen.

Doorgetrokken streep

Zoals je op het plaatje hierboven kan zien bevat de weg een doorgetrokken streep dit betekent dat je niet mag inhalen simpel gezegd. Wanneer er 2 stroken zijn, links een doorgetrokken streep en links aan de bestuurderskant naast je een onderbroken streep mag je wel inhalen. De bestuurders aan de andere kant van de rijbaan niet. Inhalen blijft een gevaarlijke manoeuvre!

Sorteer wanneer de streep onderbroken is op tijd voor, wanneer de streep doorgetrokken is dan is het ten strengste verboden om daar alsnog voor te sorteren.

 Volgende les, Verkeerslichten